Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING ILSE SCHUURMANS FOTOGRAFIE

 

Ilse Schuurmans Fotografie, gevestigd aan de Overboslaan 15 te Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uitgewerkt in deze privacyverklaring. Zoals de wet voorschrijft stellen wij deze verklaring in eenvoudige en leesbare taal op.

GEGEVENS VAN ILSE SCHUURMANS FOTOGRAFIE

Bezoekadres:
Overboslaan 15
3722 BJ Bilthoven
Mobiel: 0654347548
Kamer van Koophandel: 09097169
Email: info@ilseschuurmansfotografie.nl

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • – voor- en achternaam
 • – adres
 • – telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – overige persoonsgegevens, die je actief of op verzoek verstrekt .B.v. in correspondentie, via de Email, telefonisch of tijdens een (kennismakings)gesprek

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – het afhandelen van jouw betaling
 • – om je te kunnen bellen en/of mailen ter uitvoering van onze dienstverlening
 • – om goederen af te leveren of diensten te verlenen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van een overeenkomst. De verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of om op je verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst actie te kunnen ondernemen.

WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s en systemen:

 • –  WordPress
 • –  de mailbox van info@ilseschuurmansfotografie.nl. Dit is een beveiligde mailbox waarin alle mailcontacten bewaard blijven.
 • – klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van Ilse Schuurmans Fotografie.

HOE LANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

 • – Facturen worden in elk geval zeven jaar bewaard omdat de fiscus dat voorschrijft.
 • – De overige persoonsgegevens worden bewaard zolang Ilse Schuurmans Fotografie bestaat tenzij je verzoekt om deze gegevens te verwijderen.

DELEN WIJ GEGEVENS MET DERDEN?

Wij delen nooit persoonsgegevens met derden tenzij anders is overeengekomen.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om een eerder verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken bij Ilse Schuurmans Fotografie tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Eventueel kan (daarna) ook een klacht worden ingediend bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE BEVEILIGEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
Jouw persoonsgegevens worden met name beschermd door een sterk wachtwoord zowel op de WIFI-verbinding/computer als op de mailbox van Ilse Schuurmans Fotografie. Als je aanwijzingen hebt dat je persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je misbruik vermoedt neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.